Graving

Vi utfører alt fra:

Industritomter
Hus og Hyttetomter
tilbygg
garasjetomt
stablemur / natursteinsmur
kabelgrøfter
Veibygging.
Vann og avløpsanlegg
drenerings jobber
Massetransport
Rivingsarbeider
jobber på sjøen/øyer i sjærgården
Brøyting på vinterstid