Maskinparken

1 3-tonns gravemaskin
2 8-tonns Gravemaskiner
1 14-tonns Gravemaskin
3 20-tonns gravemaskiner
1 30-tonns gravemaskin
1 hjulgående dumpers
1 beltedumpers
2 Lastebiler med:
2 tilhengere
1 maskintralle
8 servicevogner